Experienta si seriozitatea ne caracterizeaza!
Tel. +40 348.807.803, +40 248.222.615 Mobil: +40 733.100.264

PROCEDURA DE VERIFICARE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE


I.Procedura apartamente de bloc Apartamente care nu au aparate consumatoare de gaze racordate la cos de evacuare

In vederea efectuarii verificarii instalatiei de utilizare gaze naturale beneficiarul va aduce la sediul firmei copie depe buletinul de identitate si copie de pe o factura de gaze . Se va complecta si semna contractul de prestari servicii Firma va inainta catre Distrigaz Sud Retele un centralizator in vederea eliberarii fiselor tehnice ale fiecarui apartament. In aceste fise tehnice se vor identifica consumatorii pe care beneficiarul ii detine in apartament precum si data ultimei verificari. In cca 3 zile lucratoare Distrigaz Sud Retele elibereaza fisele tehnice de verificare . Firma va stabilii impreuna cu beneficiarul data si ora cand se va efectua verificarea Se va efectua verificarea efectiva pe teren astfel :

  • Verificarea se efectueaza cu detector de gaze model profesional prin verificarea fiecarui cot/fiting;
  • Verificarea se va efectua de la contorul de gaze spre interiorul apartamentului;
  • Se vor identifica fizic consumatorii trecuti in fisa de verificare.

In cazul in care se vor identifica consumatori mai multi pe teren decat in fisa de verificare acestia trebuiesc debransati si se va sigila punctul de ardere . In cazul in care se vor identifica consumatori mai putini pe teren decat in fisa de verificare se va consmna in noua fisa de verificare acest lucru Pentru centralele termice se va verifica sa existe fisa de verificare si autorizare de functionare ISCIR in termen de valabilitate . In caz ca nu exista se va proceda la sigilarea punctului de consum.

  • Se va verifica ca aragazul sa nu fie racordat la teava prin furtun de cauciuc;
  • Se admit urmatoarele tipuri de racordare : racord rigid / racord flexibil de inox ( max. 3 metri);
  • Nu se admite functionarea aragazului cu furtun de cauciuc;
  • In cazul in care beneficiarul nu admite schimbarea furtunlui cu racord se va trece la sigilarea punctului de consum ( sigilare + intomnire proces verbal de sigilare );
  • Aragazul va fi verificat atat in stare de repaus cat si in timpul funtionarii cu toate ochiurile aprinse;
  • Se va verifica ca aragazul sa fie racordat prin robinet de sigurnta . In cazul in care exista canele de manevra recomandam inlocuirea acestora cu robinet de manevra cu sfera;
  • Se va verifica ca centrala termica sa fie racordata prin intermediul a doi robineti de manevra montati inaintea regulatorului de gaz . in caz ca nu este indeplinita aceasta cerinta se va trece la remedirea / complectarea instalatiei.

Se admite legarea centralei termice numai prin racord rigid sau daca centrala are consum sub 3 mc/h se admie racord flexibil de inox cu lungimea de max 0,5 m . Se va trece la verificarea instalatiei propriuzise a instalatiei de utilizare gaze naturale prin verificare cu detectorul de gaze a fiecarei imbinari . In cazul in care se vor identifica pierderi de gaze se va aduce la cunostinta beneficiarului unde sunt pierderile si ce este necesar sa se faca pentru remedierea acstora. Instalatia de utilizare sa va inchide si sigila de la contorul de gaze pana la remedierea neconformitatilor constatate . In cazul in care beneficiarul are montate geamuri termopan in bucatarie sau tamplarie cu garnituri etanse prin cre incaperea se inchide ermetic se va urmarii sa existe grila de ventilatie naturala in exteriorul blocului . Deasemeni beneficiarul va fi informat asupra prevederilor normativului in vigoare care impune montarea de senzor de gaz si electrovana . Neconformitatile vor fi specificate in fisa interna de verificare. Dupa remedierea acestora se va scrie in aceiasi fisa constatarile echipei de verificare .

In cazul in care beneficiarul nu remediaza pierderile de gaze sau alte neconformitati identificate de echipa de verificare in maxim 24 de ore se va consemna in fisa de verificare ca instalatia este neconforma si se va inainta catre Distrigaz Sud Retele. Beneficiarul poate efectua remedierile cu firma noastra conform listei de preturi/manopere sau cu alta firma autorizata ANRE in acest sens .
Dupa efectuarea procedurii de verificare se va inainta catre Distrigaz Sud Retele un centralizator prin care comunicam rezultatul verificarii.


II. Procedura apartamente de bloc Apartamente care au aparate consumatoare de gaze racordate la cos de evacuare

Se va urmarii aceiasi procedura in plus se vor verifica urmatoarele documente : Adeverinta de la o firma specializata in coserit din care sa rezulte ca s-a efectuat curatarea cosului de fum si care sa nu fie mai veche de 6 luni Daca exista sobe cu arzator pe gaze , acestea vor fi admise in functionare numai daca sunt prevazute cu dispozitiv de supraveghere a flacarii ; in incaperile unde exista acesti consumatori de gaze sa existe priza de aer ( in partea inferioara a peretelui exterior ) . In aceste cazuri se va recomanda instalarea unui detector de monoxid de carbon . Este interzisa lasarea in functiune a consumatorilor cu tiraj natural care nu indeplinesc conditiile legale de functionare .


Click aici pentru mai multe informatii


Parteneri